fbpx

Price list and dates

 

Price of holidays in Ułańska Zagroda includes:

• Full board according to the chosen diet (breakfast, dinner, supper)
• Individual meetings with a doctor, nutritionist
• Nursing care
• Lectures on healthy eating and self healing
• Exercise program tailor-made to the health status
• Morning gymnastics in the fresh air with a rehabilitator
• Gymnastics for stomach, thighs and buttocks on the ball
• In the case of food intolerance within the scope of a diet – free elimination of unacceptable ingredients
• Sauna, bikes, tea service, water with additives
• There is the possibility to buy ski poles

Paid services:
• Massages
• hydrocolonotherapy

* in the case of early departure, the resort does notreturn the deposit amount.

NEW FOOD – NEW BODY – NEW HEALTH – NEW LIFE

Cena pobytu w Ułańskiej Zagrodzie obejmuje

 • Pełne wyżywienie wg. wybranej diety (śniadanie, obiad, kolacja)
 • Indywidualne spotkania z lekarzem, dietetykiem
 • Opiekę pielęgniarską
 • Wykłady na temat zdrowego odżywiania i samoleczenia
 • Program ćwiczeń dostosowany do stanu zdrowia
 • Gimnastykę poranną na świeżym powietrzu z rehabilitantem
 • Gimnastykę brzucha, ud, pośladków na piłce
 • W przypadku wystąpienia nietolerancji pokarmowej w ramach diety, bezpłatną eliminację nietolerowanych składników
 • Saunę, rowery, serwis herbaciany, wodę z dodatkami 

Istnieje możliwość zakupu kijków

Usługi odpłatne:

 • masaże
 • hydrokolonoterapia

* W przypadku wcześniejszego wyjazdu, ośrodek nie zwraca wpłaconej kwoty.

 

NOWY POKARM – NOWE CIAŁO – NOWE ZDROWIE – NOWE ŻYCIE

Załom 15,
78-630 Człopa
koło Piły, Wałcza
woj. zachodniopomorskie

794 125 629

882 461 063

ulanskazagroda-dieta.pl
ulanskazagroda.eu

For people traveling by public transport, we provide transport "from" and "for" bus stops (rail, bus).